Project Op Jezelf

Op Jezelf is een project voor jongeren van 18 tot 25 jaar in Dukenburg en Lindenholt. Sommige jongvolwassenen hebben geen afgeronde opleiding, geen werk en geen zinvolle dagbesteding. Vaak zijn er problemen thuis en zijn de jongeren al in aanraking geweest met politie en justitie. Een aantal heeft forse schulden en sommigen hebben een verslaving. De problemen versterken elkaar en jongeren zien geen mogelijkheid meer om eruit te komen. Zonder hulp en ondersteuning dreigen ze verder af te glijden en te belanden in het criminele circuit.

Op Jezelf is een samenwerkingsproject van Iriszorg, Tandem en Het Inter-lokaal. Samen hebben zij de expertise om de problemen van jongeren in zijn geheel aan te pakken. We bieden jongeren de kracht van jongerenwerk, maatschappelijk werk, sociaal-juridische dienstverlening, opvang, verslavingszorg en jobcoaching. Door nauwe samenwerking kan Op Jezelf bovendien snel zaken regelen voor jongeren, zoals een uitkering aanvragen, een postadres of scholing.

 

Info

024 – 345 10 86
www.tandemwelzijn.nl